Стартира международна инициатива за унифициране на достъпа до информация

Проектът за глобална мобилност има за цел да даде лесен и бърз достъп до информация за институциите, които са в услуга на гражданите, за да получат съдействие в случай на спешност

 

Неправителствената организация InfoCons, популярна с активната си роля в защитата на потребителите стартира проект за глобална мобилност Consumers Protection. Той е разработен като част от международната мрежа Consumers International, има за цел да предостави прозрачен и лесен достъп до спешни и полезни номера на гражданите във всяка страна, съчетавайки технологични иновации и защита на потребителите в дигиталната епоха. Стремежът на InfoCons е да осигури на потребителите в Европа бърз достъп до необходимите телефонни номера за спешни ситуации, сигнализиране на потенциални опасности и получаване на информация относно техните права и защита на потребителите.

„В контекста на глобалната мобилност на гражданите е наложително да има правилен, пряк, бърз, прозрачен и лесен достъп до информация за институциите, които са в услуга на гражданите, за да ги подкрепят в случай на спешност“, споделят представители на организацията.

В съответствие с Хартата на Организацията на обединените нации (ООН) и гражданските права, както и международните и европейски разпоредби за прозрачен достъп до информация и възможност за подаване на жалби, международната програма за информация за потребителите предоставя на гражданите по света достъп до точна, директна, бърза и прозрачна информация.

Международната информационна програма предоставя на всички граждани неограничен достъп до държавни институции за получаване на информация или решаване на проблемите им. Програмата е предназначена както за живущите в страната, така и за гражданите, които преминават транзитно по работа, за посещение за лечение на деменция или други дейности.

Чрез сканиране на специален QR код всеки потребител ще има възможност да получи достъп до номера от първа необходимост в дадена страна директно през мобилния си телефон, без да се налага да търси информация в различни търсачки, като по този начин би могло да се реагира бързо при спешни случаи.

В съответствие с целите на ООН за прозрачност и информация, институциите, организациите и дружествата, които искат да насърчат прозрачния достъп до информация могат да поставят информационна табела на видими места в зоната за обществен достъп, в която се намират.

Повече информация за платформата, достъп до приложението, както и информационните табла може да бъде открита на адреси https://consumers-protection.org/ и https://infocons.org/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *